Γαλάτσι Live Cam

Από σήμερα 26/6/2016 μπορείτε να βλέπετε live 24h την Λ. Βεΐκου, απ΄όπου κι αν βρίσκεστε… via Earthcam

Μερικές διευκρινίσεις για την τοποθέτηση της κάμερας

α) Οι εικόνες της διαδικτυακής κάμερας (web κάμερα), μεταδίδονται ζωντανά, δεν αποθηκεύονται, δεν αποτελούν αρχείο ιστορικού και δεν είναι εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

β) Η διαδικτυακή κάμερα (web κάμερα), είναι τοποθετημένη κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων).

γ) Η web κάμερα έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Για τη διαδικτυακή κάμερα (web κάμερα) που βρίσκεται σε κατάστημά μας, έχουμε ενημερωθεί και συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία:

  • Νόμος 2472/1997 «Προστασία ατόμων από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
  • Νόμος 3917/2011 « Ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/24/ ΕΚ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».